بوژی Y25 Lsd1-UIC

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید:

Bogie Y25-Lsd1; Arvin Tabriz

بوژی Y25 Lsd1 توسط راه‌آهن ملی فرانسه ساخته شده و موفق به اخذ استاندارد از انجمن بین‌المللی UIC (اتحادیه بین‌المللی راه‌آهن) شد. بوژی Y25 Lsd1 قابل اطمینان بودن خود را به اثبات رسانده و شرکت‌های راه‌آهن زیادی در همه جای دنیا آنرا به کار گرفته‌اند.

آروین تبریز، بوژی Y25 Lsd1 را بر اساس آخرین استانداردهای صنعتی و تجزیه و تحلیل‌های حرفه‌ای تولید می‌کند.